Th2 182019
 

– Vị trí: Fresher/Part-Time/Intern
      + Nội dung tuyển dụng: Phát triển hệ thống ERP với Odoo. Thông tin như file đính kèm (Fresher Python)
      + Số lượng tuyển dụng: 10.
– Vị trí: Junior/Senior
      + Nội dung tuyển dụng: Phát triển hệ thống ERP với Odoo. 01-03 năm kinh nghiệm. Thông tin như file đính kèm (Junior Python)
      + Số lượng tuyển dụng: 02.
– Người liên hệ: hoang.tran@dctsolution.vn, hoặc hr@dctsolutions.io
– Hạn cuối nhận hồ sơ: 18/03/2019, hoặc khi đã đủ số lượng.