Giới thiệu Python Việt Nam

 Chưa được phân loại  Chức năng bình luận bị tắt ở Giới thiệu Python Việt Nam
Th2 102019
 

Chào các bạn, Ngôn ngữ lập trình Python ngày càng được phổ biến và ứng dụng rộng rãi trong IT. Nắm bắt được xu hướng đó và nhằm tạo điều kiện nghiên cứu cho các sinh viên, người mới bắt đầu tiếp xúc với Python, cộng đồng Python Việt Nam sưu tầm và biên tập […]