Chương 1 – Python cơ bản P10

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 1 – Python cơ bản P10
Th4 192020
 
Chương 1 - Python cơ bản P10

Chúng ta lại tiếp tục phần nói đến hàm trong python.Quản lý các ngoại lệ (Exception handling)Ngay bây giờ, gặp lỗi hoặc ngoại lệ, trong chương trình Python của bạn có nghĩa là toàn bộ chương trình sẽ bị sập. Bạn không muốn điều này xảy ra trong các chương trình thực tế.Thay vào đó, […]

Chương 1 – Python cơ bản P9

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 1 – Python cơ bản P9
Th4 192020
 
Chương 1 - Python cơ bản P9

Chúng ta lại tiếp tục trong phần nói về hàm trong python.Gọi các thành phần trong ngăn xếp (The call stack)Hãy tưởng tượng rằng bạn có một cuộc trò chuyện quanh co với ai đó. Bạn nói về người bạn Alice của mình, sau đó nhắc bạn về một câu chuyện về đồng nghiệp Bob, […]

Chương 1 – Python cơ bản P8

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 1 – Python cơ bản P8
Th4 192020
 
Chương 1 - Python cơ bản P8

Chúng ta đã giới thiệu sơ qua về khái niệm điều khiển luồng (control follow) trong python. Những phần tiếp theo này chúng ta sẽ đi đến một khái niệm mới trong python đấy là hàm (function) trong python.Bạn đã quen thuộc với các hàm print (), input () và len () từ các chương […]

Chương 1 – Python cơ bản P7

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 1 – Python cơ bản P7
Th4 192020
 
Chương 1 - Python cơ bản P7

Bài viết tiếp theo sẽ là vài ví dụ khi bạn sử dụng điều khiển luồng trong chương trình.Một chương trình ngắn: Guess the NumberCác ví dụ mà tôi đã chỉ ra cho bạn cho đến nay rất hữu ích cho việc giới thiệu các khái niệm cơ bản, nhưng bây giờ hãy để cho […]

Chương 1 – Python cơ bản P6

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 1 – Python cơ bản P6
Th4 192020
 
Chương 1 - Python cơ bản P6

Chúng ta tiếp tục với những kiến thức cơ bản trong luồng điều khiển.Những vòng làm for và hàm range()Vòng lặp while tiếp tục lặp trong khi điều kiện của nó là True (đó là lý do cho tên của nó), nhưng nếu bạn muốn thực thi một khối mã chỉ một số lần nhất […]

Chương 1 – Python cơ bản P5

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 1 – Python cơ bản P5
Th4 132020
 
Chương 1 - Python cơ bản P5

Lệnh whileBạn có thể thiết lập một vòng lặp liên tục với lệnh while, mệnh đề kiểm tra trong lệnh while được thực hiện khi điều kiện của mệnh đề là True, trong khối code thực hiện while luôn bao gồm Từ khóa while Một điều kiện là một biểu thức có giá trị rút […]

Chương 1 – Python cơ bản P4

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 1 – Python cơ bản P4
Th4 122020
 
Chương 1 - Python cơ bản P4

Các thành phần cơ bản của luồng điều khiểnCác câu lệnh điều khiển luồng thường bắt đầu bằng một phần gọi là điều kiện và luôn được theo sau bởi một khối mã được gọi là mệnh đề. Trước khi bạn tìm hiểu về các câu lệnh điều khiển luồng cụ thể của Python, tôi […]

Chương 1 – Python cơ bản P3

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 1 – Python cơ bản P3
Th4 112020
 
Chương 1 - Python cơ bản P3

Ở hai phần trước chúng ta đã biết đến những khái niệm cơ bản nhất của số nguyên (int), số thập phân(float), chuỗi(str) các hàm ép kiểu dữ liệu int(), float(), str().Ở phần này chúng ta cùng tìm hiểu luồng điều khiển(flow control) của chương trình. Nhưng trước khi tìm hiểu luồng điều khiển chúng […]

Chương 1 – Python cơ bản P2

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 1 – Python cơ bản P2
Th4 112020
 
Chương 1 - Python cơ bản P2

Chương trình python đầu tiênNhững đoạn code ngắn trước đây bạn có thể type trực tiếp bằng command line những lệnh của python.Đến chương trình đầu tiên này bạn nên dùng một text editor nào đấy hoặc 1 IDE chúng tôi giới thiệu với các bạn VSCode.Khác với command line chạy trực tiếp những dòng lệnh […]

Chương 1- Python căn bản P1

 Python Basic  Chức năng bình luận bị tắt ở Chương 1- Python căn bản P1
Th4 112020
 
Chương 1- Python căn bản P1

Chương đầu tiên này sẽ mô tả về những khái niệm cơ bản nhất các bạn có thể chạy những lời câu lệnh này trong command line sau khi set up môi trường như bài trước chúng tôi đã hướng dẫn. Bằng cách gõ cmd vào Start menu trong windows sau đấy gõ python để có thể […]