Python for InfoSec Use case: Auto Scanning to SSL Vulnerability

 Python Security  Chức năng bình luận bị tắt ở Python for InfoSec Use case: Auto Scanning to SSL Vulnerability
Th2 112019
 

Giới thiệu công cụ:Công cụ có tác dụng kiểm tra các lỗi về SSL của hệ thống của bạn như: HeartBleed, CCS Injection, SSLv3 POODLE, FREAK…Công cụ hỗ trợ các lỗi:[CVE-2014-0160] CCS Injection[CVE-2014-0224] HeartBleed[CVE-2014-3566] SSLv3 POODLE[CVE-2015-0204] FREAK Attack[CVE-2015-4000] LOGJAM Attack Cài đặt A. Tải về từ gitgit clone https://github.com/pythonvietnam/a2svcd a2svB. Cài đặt Python + OpenSSL apt-get […]

Python for InfoSec: Demo TCP Reverse Shell

 Python Security  Chức năng bình luận bị tắt ở Python for InfoSec: Demo TCP Reverse Shell
Th2 112019
 

Ví dụ này demo lại quá trình tấn công vào máy nạn nhân và thực hiện các câu lệnh như: ipconfig, dir … nhằm mục đích đánh cắp và thay đổi thông tin. Client Server Chúc các bạn thành công !

Python for InfoSec Part 5: Spidering

 Python Security  Chức năng bình luận bị tắt ở Python for InfoSec Part 5: Spidering
Th2 102019
 
Python for InfoSec Part 5: Spidering

Spidering: Loạt bài hướng dẫn này sẽ giới thiệu về một vài modules mới (optparse,spider) để thực hiện một vài nhiệm vụ của spidering trên ứng dụng web. Spidering là một tiến trình dựa vào link ở phần nội dung của ứng dụng web để xây dựng các site map. spidering tận dụng tốt python […]

Python for InfoSec Part 4: Web Requests

 Python Security  Chức năng bình luận bị tắt ở Python for InfoSec Part 4: Web Requests
Th2 102019
 
Python for InfoSec Part 4: Web Requests

Tutorial này sẽ chỉ cách tạo web request sử dụng Python. Có một vài module Python giúp dễ dàng tạo web requests/responses (httplib, Mechanize, Beautiful Soup, và urllib/urllib2). Hãy cài những module này và thử những tính năng của nó. TẠO MỘT WEB REQUEST: Dưới đây là ảnh chụp màn hình minh họa cho cú […]

Python for InfoSec Part 3: Fuzzer

 Python Security  Chức năng bình luận bị tắt ở Python for InfoSec Part 3: Fuzzer
Th2 102019
 

Ghi chú: fuzzing là một kỹ thuật liên quan đến testing và security.Bài viết này sẽ chứng minh cách bạn có thể tận dụng Python để tạo ra một fuzzer script .Khi thực hiện một nghiên cứu nó rất hữu dụng đối với ngôn ngữ kịch bản trong việc đưa một số lượng đầu vào […]

Python for InfoSec Part 2: Scan Port

 Python Security  Chức năng bình luận bị tắt ở Python for InfoSec Part 2: Scan Port
Th2 102019
 
Python for InfoSec Part 2: Scan Port

Trong bảo mật việc xác định dịch vụ đang chạy ở cổng nào nhằm bảo mật cho cổng kết nối đó là một việc quan trọng và rất cơ bản. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ sinh ngẫu nhiên các cổng kết nối với một danh sách có sẵn sau đó kiểm tra từng […]

Python for InfoSec Part 1: Getting Started (continued)

 Python Security  Chức năng bình luận bị tắt ở Python for InfoSec Part 1: Getting Started (continued)
Th2 102019
 

Tutorial này tiếp tục chỉ ra một vài khái niệm cơ bản trong Python. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua việc đưa code vào trong một script, các hàm, các class, và module sys. PYTHON SCRIPT: Dưới đây là một đoạn lệnh cơ bản để bắt đầu một Python script. Chúng ra sẽ bắt đầu […]

Python for InfoSec Part 1: Kiến thức chung

 Python Security  Chức năng bình luận bị tắt ở Python for InfoSec Part 1: Kiến thức chung
Th2 102019
 

Đây là bài viết đầu tiên trong series có mục đích hướng những người mới đến cả Python và lập trình nói chung. Python là một ngôn ngữ kịch bản mạnh mẽ bởi vì nó có sự hỗ trợ của cộng đồng InfoSec. Điều này nghĩa là có rất nhiều công cụ được viết bằng […]