Triển khai Django trên Docker

 Python Web  Chức năng bình luận bị tắt ở Triển khai Django trên Docker
Th2 242019
 
Triển khai Django trên Docker

Docker là một dự án mã nguồn mở giúp tự động triển khai các ứng dụng Linux và Windows vào trong các container ảo hóa. Docker cung cấp một lớp trừu tượng và tự động ảo hóa dựa trên Linux. Cài đặt Docker $ sudo apt-get update Cài đặt Docker sử dụng câu lệnh $ […]